Enligt § 5 TMG:

Portalens operatör
MTM Marketing

Martin Mrosek
Käthe-Kollwitz-Str. 23

45527 Hattingen

Deutschland

Skatte ID

Omsättningsskattenummer enligt §27 a omsättningsskattelagen:

På begäran

 

Kontakt e-mail: Info [at] flugradar24 [Punkt] eu

Telefon: [+49] 176 43537-798 (Inget stöd)

 

Anmärkning om kontaktuppgifter:

Kontaktuppgifterna som tillhandahålls här kan endast kontaktas av dig om du har några relevanta problem som är relaterade till de produkter eller tjänster som erbjuds av operatören av denna webbplats. Hit hör även ett affärsintresse.

I händelse av felaktig användning (missbruk) av kontaktuppgifterna som tillhandahålls här, planerar operatören av denna webbplats att inleda juridiska åtgärder. Det är inte heller tillåtet att vidarebefordra eller behandla dessa uppgifter utan operatörens medgivande.

 

Missbruk uppstår när operatören skadas av tredje parts användning av kontaktuppgifterna.

 

 

Anmärkning om EU-tvistlösning:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr
Du hittar vår e-postadress i det juridiska meddelandet ovan.

 

Källor för de bilder och grafik som används:

Pixabay.com

 

Varning:

Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor skapades med stor omsorg. Vi kan dock inte ta något ansvar för innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet. Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lag i enlighet med § 7 (1) i den tyska telemedielagen. Enligt 8 till 10 §§ TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik lagöverträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana lagöverträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser över vars innehåll vi inte har något inflytande över. Vi kan därför inte acceptera något ansvar för detta tredjepartsinnehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser när de länkades. Inget olagligt innehåll hittades när länken skapades. En permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är dock orimligt utan konkreta bevis på lagbrott. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Duplicering, bearbetning, distribution och all form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören, respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part markeras som sådant. Om du ändå skulle bli medveten om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att meddela oss detta. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

 

Metasökmotor från Oneseek.de

Metasuchmaschine