De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder persoonlijke informatie. Voor zover aan onze zijde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit zoveel mogelijk altijd op freiwilliger-basis. Deze gegevens worden niet verzameld zonder uw uitdrukkelijke toestemming en worden niet bekendgemaakt aan derden.

Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico’s kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Privacy Policy

Algemene opmerking

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke gegevensverwerkingseenheid op deze website is:

Martin Mrosek
Bruktererhang 19
45277 Essen

De verantwoordelijke instantie beslist, alleen of in overleg met anderen, over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, contactgegevens, enz.).

Gegevensverwerking op Flugradar24.eu

a) Persoonsgegevens – verstrekking en follow-up van niet-provisionering
Als een natuurlijke persoon bent u niet verplicht om “persoonlijke gegevens” zonder uw toestemming te verstrekken. Flugradar24.eu verzamelt geen persoonlijke gegevens van u. Behalve het contactformulier dat u ter beschikking wordt gesteld om uw persoonlijke belangen te beschermen, mocht u contact met ons willen opnemen.

Radarbox24.com’s ingebouwde vliegtuigradar verzamelt ook geen automatisch identificeerbare informatie van u. Radarbox zal alleen informeren naar uw verzoek om persoonlijke informatie als het duidelijk is dat u bijvoorbeeld geïnteresseerd bent wil een lidmaatschap op Radarbox24.com voltooien. Een dergelijk lidmaatschap is gebaseerd op een toename van de geboden service, ter overweging en op vrijwillige basis.

Het niet verstrekken van persoonlijke gegevens heeft geen effect op onze prestaties die wij u bieden, omdat we dit niet nodig hebben voor de werking van Flugradar24.eu.

b) Welke andere gegevens worden verzameld en opgeslagen?
Flugradar24.eu verzamelt en slaat informatie uitsluitend op in serverlogbestanden om een ​​optimale werking van deze website te garanderen. De volgende informatie helpt ons bij het oplossen van problemen, optimalisaties en levering van onze service.

IP-adres afgekapt (geanonimiseerd) i. De server kapt automatisch de laatste twee cijfers af van alle IP-adressen die Flugradar24.eu gebruiken
Datum en tijdstip van het verzoek
Welk document / pagina wordt opgevraagd of geopend?
Welke browser wordt b.v. Safari / Firefox / Chrome
Welk besturingssysteem met versienummer wordt gebruikt, bijvoorbeeld Windows 10
Flugradar slaat deze gegevens op in het serverlogboek gedurende een periode van 90 dagen vanaf de eerste toegang, waarna de serverlogbestanden automatisch worden verwijderd.

c) Wie heeft nog steeds toegang tot deze gegevens?
De hostingprovider van deze site, die regelmatig zijn servers onderhoudt. Maar kan ook reservekopieën maken voor Flugradar24.eu, heeft onder bepaalde omstandigheden ook toegang tot de serverlogbestanden of persoonlijke gegevens. De hostingprovider streeft niet zijn eigen doelen na in de omgang met deze gegevens. De hostingprovider werkt hiervoor alleen in “bestelling en instructie” van Flugradar24.eu. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als Flugradar24.eu uw persoonlijke gegevens ooit van u heeft afgenomen, bijvoorbeeld via het contactformulier via e-mail en op passende wijze verzoekt de hostingprovider om een ​​reservekopie van deze website te maken met serverlogbestanden en e-mailinbox.

Opmerking over de vliegtuigradar op Flugradar24.eu

Omdat dit een “ingebedde” vliegtuigradar is, kunt u ook contact opnemen met de provider op Radarbox24.com om hun privacy te bekijken en om ervoor te zorgen dat onze service met Radarbox24 troost en zekerheid biedt. Als er zich in de toekomst wijzigingen voordoen die inbreuk maken op het respect en de legaliteit van uw privacy, streven we er altijd naar oplossingen aan te bieden en deze hier te vermelden. Of om de service te beperken.

“Ingesloten” betekent dat Flugradar24.eu de inhoud van een andere site op zijn eigen site implementeert en weergeeft.

verplichte informatie

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zijn sommige processen voor gegevensverwerking mogelijk. Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

Het recht om te klagen bij de bevoegde autoriteit

Als de betrokken persoon, in het geval van een schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om een ​​beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin het hoofdkantoor van ons bedrijf is gevestigd. De volgende link geeft een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch aan u of aan derden te laten verwerken. De voorziening is gemaakt in een machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch mogelijk.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

Je hebt altijd onder het toepasselijke recht, het recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de oorsprong van de gegevens, de ontvanger en het doel van de verwerking van gegevens en eventueel een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te bevrijden. In dit verband en ook voor verdere vragen over persoonlijke gegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactopties die in de opdruk staan.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons stuurt als websitebeheerder te beheren, gebruikt onze website een SSL of. TLS-codering. Dus, gegevens die u via deze website indient, voor anderen niet leesbaar. U herkent een gecodeerde verbinding op de “https: //” adresbalk van uw browser en op het slotpictogram in de browserbalk.

Server log files

In serverlogbestanden verzamelt en registreert de websiteprovider automatisch informatie die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

Browser type en browserversie
Besturingssysteem gebruikt
Tijd van het serververzoek
IP-adres (geanonimiseerd)
Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is.

contact

Gegevens die via het contactformulier worden ingediend, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw aanvraag te verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Een openbaarmaking van deze gegevens zal niet plaatsvinden zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, eerste lid, lit. DSGVO). Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail. De wettigheid van de gegevensverwerkingsoperaties die zijn uitgevoerd tot de intrekking, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Gegevens die via het contactformulier zijn ingediend, blijven bij ons totdat u ons verzoekt het te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of u uw gegevens niet langer hoeft te bewaren. Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

YouTube

Voor integratie en presentatie van video-inhoud maakt onze website gebruik van plug-ins van YouTube. De aanbieder van het videoportaal is het YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u een pagina bezoekt met een geïntegreerde YouTube-invoegtoepassing, maakt deze verbinding met de servers van YouTube. YouTube zal ontdekken welke van onze sites je hebt bezocht.

YouTube kan je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel koppelen als je bent ingelogd op je YouTube-account. Door vooraf uit te loggen heeft u de mogelijkheid om dit te voorkomen.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Raadpleeg het privacybeleid van YouTube op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy voor meer informatie over het verwerken van gebruikersinformatie.

koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn ‘sessiecookies’. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd na het einde van uw browsersessie. Aan de andere kant blijven andere cookies op uw apparaat staan ​​tot u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het instellen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen worden geconfigureerd om cookies automatisch te verwijderen wanneer het programma wordt gesloten. Het deactiveren van cookies kan leiden tot beperkte functionaliteit van onze website.

Het instellen van cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of het aanbieden van bepaalde functies die u wenst (bijvoorbeeld een winkelwagentje), vindt plaats op basis van artikel 6, lid 6. f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben wij een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch perfecte en soepele levering van onze diensten. Als er andere cookies worden ingesteld (bijvoorbeeld voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Serviceprovider voor webanalyse is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser opslaat op uw apparaat en analyse van het gebruik van de website mogelijk maakt. Informatie die door cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van onze website, wordt verzonden naar een server van Google en daar opgeslagen. Serverlocatie is meestal de VS.

Google Analytics-cookies worden ingesteld op basis van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben we een legitiem belang bij de analyse van gebruikersgedrag om onze website en mogelijk ook reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten verkort. Er kunnen uitzonderingen zijn waarbij Google het volledige IP-adres naar een server in de Verenigde Staten verzendt en afkapt. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om verslag te doen van de websiteactiviteit en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Er is geen samenvoeging van het door Google Analytics verzonden IP-adres met andere Google-gegevens.

Browser plug-in

Het instellen van cookies via uw webbrowser kan worden voorkomen. Sommige functies van onze website kunnen echter beperkt zijn. Evenzo kunt u het verzamelen van gegevens met betrekking tot het gebruik van uw website, waaronder uw IP-adres en daaropvolgende verwerking door Google, voorkomen. Dit is mogelijk door de browserplug-in te downloaden en te installeren die toegankelijk is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Oppositie tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website voorkomt: Schakel de verzameling Google Analytics-gegevens voor deze website uit

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

orderverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we een contract voor contractverwerking afgesloten met Google.

Demografische gegevens in Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de demografische functie van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te genereren die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Een toewijzing van de gegevens aan een specifieke persoon is niet mogelijk. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door over het algemeen de verzameling van uw gegevens door Google Analytics te verbieden, zoals uitgelegd in de sectie “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

Amazon-partnerprogramma

Als beheerder van deze website nemen wij deel aan het Amazon EU Partner Program. Advertenties van Amazon en koppelingen naar Amazon zijn opgenomen op onze sites om geld te verdienen via reclamevergoedingen. Amazon-cookies worden gebruikt, waarbij Amazon erkent dat u op een partnerkoppeling op onze website hebt geklikt.

De opslag van “Amazon-cookies” is gebaseerd op artikel 6 lit. f DSGVO. Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang, omdat alleen via de cookies de hoogte van de advertentievergoeding kan worden bepaald.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Amazon, zie de Amazone Privacy Policy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

Google AdSense

Onze website maakt gebruik van Google AdSense. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google AdSense wordt gebruikt voor de integratie van advertenties en cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat om het gebruik van de website te analyseren. Google AdSense maakt ook gebruik van webbakens. Webbakens zijn onzichtbare afbeeldingen die een analyse van bezoekersverkeer op onze website mogelijk maken.

Informatie die wordt gegenereerd door cookies en webbakens wordt verzonden naar en opgeslagen door de servers van Google. Serverlocatie is de VS. Google kan deze informatie doorgeven aan aannemers. Uw IP-adres zal Google echter niet samenvoegen met andere gegevens die u hebt opgeslagen.

De opslag van AdSense-cookies is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Wij als website-exploitanten hebben een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en advertenties te optimaliseren.

Met een moderne webbrowser kunt u het instellen van cookies controleren, beperken en voorkomen. Het deactiveren van cookies kan leiden tot beperkte functionaliteit van onze website. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met de verwerking van gegevens over u door Google op de hierboven beschreven manier en met het eerder genoemde doel.

Yandex Advertising Network

Onze website maakt gebruik van Yandex Advertising Network. De provider is YANDEX LLC, 16 Lva Tolstogo St., Moskou 119021, Rusland. Yandex Advertising Network wordt gebruikt om advertenties te integreren en plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die je webbrowser op je apparaat opslaat om het gebruik van de website te analyseren. Yandex Advertising Network maakt ook gebruik van webbakens. Web beacons zijn onzichtbare afbeeldingen waarmee we het bezoekersverkeer op onze website kunnen analyseren. Informatie gegenereerd door cookies en web beacons wordt doorgestuurd naar Yandex servers en daar opgeslagen. De servers bevinden zich in de Russische Federatie. Yandex kan deze informatie doorgeven aan contractuele partners. De opslag van Yandex cookies is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze advertenties te optimaliseren. Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken en voorkomen. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Yandex op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meer informatie over het privacybeleid van Yandex Advertising Network:  https://yandex.com/legal/confidential/