Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę swoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zazwyczaj możliwe bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach podniesione są dane osobowe (na przykład imię i nazwisko, adres lub adresy e-mail), odbywa się to w miarę możliwości zawsze na zasadzie freiwilliger. Dane te nie będą gromadzone bez Twojej wyraźnej zgody i nie będą ujawniane stronom trzecim.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

polityka prywatności

Uwaga ogólna

Oznaczenie odpowiedzialnego organu

Odpowiedzialną jednostką przetwarzania danych na tej stronie jest:

Martin Mrosek
Bruktererhang 19
45277 Essen

Organ odpowiedzialny, samodzielnie lub wspólnie z innymi, decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, dane kontaktowe itp.).

Przetwarzanie danych na Flugradar24.eu

a) Dane osobowe – zapewnienie i monitorowanie nieprzewidywalności
Jako osoba fizyczna nie jesteś zobowiązany do podania „danych osobowych” bez Twojej zgody. Flugradar24.eu nie gromadzi żadnych danych osobowych od Ciebie. Z wyjątkiem formularza kontaktowego przewidzianego dla zabezpieczenia twoich osobistych zainteresowań, jeśli chcesz się z nami skontaktować.

Wbudowany radar samolotu Radarbox24.com również nie zbiera automatycznie od Ciebie danych umożliwiających identyfikację użytkownika. Radarbox zapyta Cię tylko o twoją prośbę o podanie danych osobowych, jeśli jest oczywiste, że jesteś na przykład zainteresowany chcesz ukończyć członkostwo na Radarbox24.com. Takie członkostwo opiera się na zwiększeniu oferowanej usługi, do rozważenia i na zasadzie dobrowolności.

Niewykonanie danych osobowych nie ma wpływu na naszą wydajność, którą udostępniamy, ponieważ nie jest to potrzebne do działania Flugradar24.eu.

b) Jakie inne dane są gromadzone i przechowywane?
Flugradar24.eu gromadzi i przechowuje informacje wyłącznie w plikach dziennika serwera w celu zapewnienia optymalnego działania tej witryny. Poniższe informacje pomogą nam w rozwiązywaniu problemów, optymalizowaniu i dostarczaniu naszych usług.

Skrócony adres IP (anonimowy) i. Serwer automatycznie obcina ostatnie dwie cyfry wszystkich adresów IP, które uzyskują dostęp do Flugradar24.eu
Data i godzina złożenia wniosku
Który dokument / strona jest wymagany lub dostępny
Używana przeglądarka, np. Safari / Firefox / Chrome
Który system operacyjny ma numer wersji, np. Windows 10
Flugradar zapisuje te dane w dzienniku serwera przez okres 90 dni od pierwszego dostępu, po którym pliki dziennika serwera są automatycznie usuwane.

c) Kto nadal może uzyskać dostęp do tych danych?
Dostawca hostingu tej strony, który regularnie utrzymuje swoje serwery do konserwacji. Ale może również tworzyć kopie zapasowe dla Flugradar24.eu, w pewnych okolicznościach ma również dostęp do plików dziennika serwera lub danych osobowych. Dostawca usług hostingowych nie realizuje własnych celów związanych z przetwarzaniem tych danych. Dostawca usług hostingowych działa w tym celu wyłącznie w „porządku i instrukcji” Flugradar24.eu. Tak może być na przykład, jeśli Flugradar24.eu kiedykolwiek zabrał twoje dane osobowe od ciebie, np. za pośrednictwem formularza kontaktowego za pośrednictwem poczty e-mail i odpowiednio dostawca hostingu żąda kopii zapasowej tej witryny internetowej w celu utworzenia plików dziennika serwera i skrzynki odbiorczej poczty e-mail.

Uwaga na temat radaru lotniczego na Flugradar24.eu

Ponieważ jest to „osadzone” radar samolotu, można wyszukać ich ochrony danych oraz w celu zapewnienia, że ​​nasze usługi związane z Radarbox24 został zaprojektowany w zgodzie i bezpiecznie oferowane pod Radarbox24.com również. W przyszłości, jeśli pojawią się zmiany, które naruszają szacunek i legalność Twojej prywatności, zawsze staramy się oferować rozwiązania i wymieniać je tutaj. Lub ograniczyć usługę.

„Wbudowany” oznacza, że ​​Flugradar24.eu implementuje i wyświetla treści z innej strony, na swojej własnej stronie.

informacje obowiązkowe

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Tylko za wyraźną zgodą możliwe są niektóre procesy przetwarzania danych. Odwołanie Twojej już udzielonej zgody jest możliwe w dowolnym momencie. Do unieważnienia wystarczy wiadomość nieformalna za pośrednictwem poczty e-mail. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzona do momentu odwołania nie pozostaje bez wpływu na odwołanie.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu

Jako osoba, której to dotyczy, w przypadku naruszenia prawa o ochronie danych przysługuje prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru. Właściwym organem nadzoru w zakresie ochrony danych jest urzędnik ds. Ochrony danych państwa federalnego, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Poniższy link zawiera listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, automatycznie otrzymasz od Ciebie lub stron trzecich. Przepis został sporządzony w formacie do odczytu maszynowego. Jeśli potrzebujesz bezpośredniego transferu danych do innej osoby odpowiedzialnej, będzie to wykonane tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

Prawo do informacji, poprawiania, blokowania, usuwania

W każdej chwili masz prawo w zakresie mających zastosowanie przepisów prawnych do udzielania bezpłatnych informacji o przechowywanych danych osobowych, źródle danych, ich odbiorcach i celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, o ich poprawieniu, zablokowaniu lub usunięciu. W związku z tym, a także do dalszych pytań na temat danych osobowych, zawsze możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem opcji kontaktowych wymienionych w odciskach.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, nasza witryna korzysta z SSL lub. szyfrowania TLS. W związku z tym dane, które przesyłasz za pośrednictwem tej strony, dla innych nie są czytelne. Rozpoznacie szyfrowane połączenie na pasku adresu „https: //” przeglądarki i na ikonie kłódki na pasku przeglądarki.

Pliki dziennika serwera

W plikach dziennika serwera dostawca witryny automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie wysyła do nas. Są to:

Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
Używany system operacyjny
Czas żądania serwera
Adres IP (anonimowy)
Nie ma połączenia tych danych z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 pkt 1 lit. b DSGVO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

kontakt

Dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego, w tym dane kontaktowe, będą przechowywane w celu przetworzenia wniosku lub będą dostępne w przypadku dalszych pytań. Ujawnienie tych danych nie nastąpi bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (Art. 6 (1) lit. DSGVO). Odwołanie Twojej już udzielonej zgody jest możliwe w dowolnym momencie. Do unieważnienia wystarczy wiadomość nieformalna za pośrednictwem poczty e-mail. Zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu odwołania nie ma wpływu na odwołanie.

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz o usunięcie go, nie cofniemy Twojej zgody na przechowywanie lub nie będziesz już musiał zatrzymywać danych. Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

YouTube

W celu integracji i prezentacji treści wideo nasza witryna wykorzystuje wtyczki z YouTube. Dostawcą portalu wideo jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzasz stronę ze zintegrowaną wtyczką YouTube, połączy się z serwerami YouTube. YouTube dowie się, które z odwiedzonych przez nas witryn.

YouTube może powiązać zachowanie związane z przeglądaniem bezpośrednio z Twoim osobistym profilem, jeśli zalogujesz się na swoje konto YouTube. Wylogowując się z wcześniejszej opcji, możesz temu zapobiec.

Korzystanie z YouTube jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z informacjami o użytkownikach można znaleźć w polityce prywatności YouTube na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.

ciastka

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na Twoim urządzeniu. Pliki cookie pomagają nam uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą.

Niektóre pliki cookie to „pliki cookie sesji”. Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Z drugiej strony inne pliki cookie pozostają w urządzeniu, dopóki sam je nie usuniesz. Takie pliki cookie pomagają nam rozpoznać Cię po powrocie na naszą stronę.

Dzięki nowoczesnej przeglądarce możesz monitorować, ograniczać lub uniemożliwiać ustawianie plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować tak, aby automatycznie kasowały pliki cookie po zamknięciu programu. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej witryny.

Ustawienie plików cookie, które są niezbędne do realizacji procesów komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych przez użytkownika pożądanych funkcji (np. Koszyka na zakupy), odbywa się na podstawie Art. 6 ust. f DSGVO. Jako operator tej strony internetowej, mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznego i bezbłędnego dostarczania naszych usług. Jeśli zostaną ustawione inne pliki cookie (np. W przypadku funkcji analitycznych), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Google Analytics

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analityki internetowej Google Analytics. Dostawca usług analizy sieci to Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa „plików cookie”. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na Twoim urządzeniu i umożliwiają analizę wykorzystania witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. Lokalizacja serwera to zazwyczaj Stany Zjednoczone.

Pliki cookie Google Analytics są ustalane na podstawie Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO. Jako operator tej witryny mamy uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, aby zoptymalizować naszą stronę internetową, a być może także reklamę.

anonimizacji IP

Używamy Google Analytics w połączeniu z funkcją anonimizacji IP. Gwarantuje to, że Google skraca swój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem ich do Stanów Zjednoczonych. Mogą istnieć wyjątki, w których Google przesyła i skraca pełny adres IP do serwera w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny, zgłaszania aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Nie ma połączenia przesłanego adresu IP Google Analytics z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Można zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Niektóre funkcje naszej witryny mogą być jednak ograniczone. Podobnie możesz zapobiec gromadzeniu danych związanych z użytkowaniem witryny, w tym adresu IP i późniejszego przetwarzania przez Google. Jest to możliwe, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną poprzez następujący link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych podczas przyszłych wizyt na naszej stronie internetowej: Wyłącz zbieranie danych Google Analytics dla tej witryny

Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

przetwarzanie zamówień

Aby w pełni przestrzegać wymogów prawnych dotyczących ochrony danych, zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania umów.

Dane demograficzne w Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji demograficznej Google Analytics. Może służyć do generowania raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających witrynę. Te dane pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych użytkowników zewnętrznych. Przypisanie danych do konkretnej osoby nie jest możliwe. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie. Jest to możliwe dzięki ustawieniom reklam na koncie Google lub na ogół zakazie zbierania danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w sekcji „Sprzeciw wobec zbierania danych”.

Program partnerski Amazon

Jako operator tej witryny uczestniczymy w programie partnerskim Amazon EU. Reklamy z Amazon i linki do Amazon znajdują się na naszych stronach, aby zarabiać pieniądze dzięki zwrotom reklam. Stosuje się pliki cookie Amazon, które Amazon uznaje za kliknięcie linku partnerskiego na naszej stronie internetowej.

Przechowywanie „ciasteczek Amazon” opiera się na Art. 6 lit. f DSGVO. Jako operator strony, mamy uzasadniony interes do niego, ponieważ wysokość opłat skierowań można określić jedynie przez cookies.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych przez Amazon, zobacz Politykę prywatności Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

Google AdSense

Nasza strona korzysta z Google AdSense. Dostawcy Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense służy do integracji reklam i plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na Twoim urządzeniu w celu analizy korzystania ze strony internetowej. Google AdSense korzysta również z sygnałów nawigacyjnych w sieci Web. Sygnalizatory sieci Web to niewidoczne grafiki, które umożliwiają analizę ruchu odwiedzających na naszej stronie internetowej.

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnały nawigacyjne są przesyłane i przechowywane przez serwery Google. Lokalizacja serwera to USA. Google może przekazywać te informacje kontrahentom. Jednak twój adres IP nie będzie łączył Google z innymi przechowywanymi danymi.

Przechowywanie plików cookie AdSense opiera się na Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO. Jako operatorzy stron internetowych mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby zoptymalizować naszą stronę internetową i reklamę.

Dzięki nowoczesnej przeglądarce możesz monitorować, ograniczać i zapobiegać ustawianiu plików cookie. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w opisany wcześniej sposób iw celach określonych powyżej.

Yandex Advertising Network

Nasza witryna korzysta z sieci reklamowej Yandex. Dostawcą jest YANDEX LLC, 16 Lva Tolstogo St., Moskwa 119021, Rosja. Sieć reklamowa Yandex służy do integracji reklam i ustawia pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na urządzeniu użytkownika w celu analizy korzystania z witryny. Yandex Advertising Network wykorzystuje również sygnały nawigacyjne. Web beacons to niewidoczne grafiki, które pozwalają nam analizować ruch odwiedzających na naszej stronie internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie i sygnały nawigacyjne są przesyłane na serwery Yandex i tam przechowywane. Serwery te znajdują się w Federacji Rosyjskiej. Yandex może przekazywać te informacje partnerom umownym. Przechowywanie plików cookie Yandex odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 lit. f RODO. Jako operator strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i naszych reklam. Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej można monitorować, ograniczać i zapobiegać ustawianiu plików cookie. Dezaktywacja plików cookie może skutkować ograniczoną funkcjonalnością naszej strony internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Yandex w sposób i w celach określonych powyżej.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Yandex Advertising Network:  https://yandex.com/legal/confidential/