Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsförklaring.

Vår webbplats kan vanligtvis användas utan att lämna personuppgifter. I den mån personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadress) samlas in på vår webbplats, sker detta alltid på frivillig basis så långt det är möjligt. Dessa uppgifter kommer inte att samlas in utan ditt uttryckliga medgivande och kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

Vi vill påpeka att dataöverföring över Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

 

Dataskydd

Allmän anmärkning

Utnämning av ansvarigt organ

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

Martin Mrosek
Bruktererhang 19
45277 Essen

Det ansvariga organet beslutar ensamt eller tillsammans med andra om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, kontaktuppgifter etc.).

Databehandling på Flugradar24.eu

a) Personuppgifter – tillhandahållande och följ icke-tillhandahållande

Som fysisk person är du inte skyldig att lämna ”personliga” uppgifter utan ditt samtycke. Flugradar24.eu samlar inte in några personuppgifter från dig. Med undantag för kontaktformuläret, som tillhandahålls för dig för att skydda dina personliga intressen, om du ber att få kontakta oss.

Den inbäddade flygplansradarn från Radarbox24.com samlar inte heller automatiskt in några personuppgifter från dig. Radarbox ber endast om personuppgifter på din begäran om du uppenbarligen vill bli medlem på Radarbox24.com av intresse, till exempel. Ett sådant medlemskap baseras på en ökning av tjänsten som erbjuds, mot avgift och på frivillig basis.

Underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifter har ingen effekt på vår tjänst som vi tillhandahåller dig, eftersom vi inte behöver dem för driften av Flugradar24.eu.

b) Vilka andra uppgifter registreras och lagras?

Flugradar24.eu samlar in och lagrar information uteslutande i serverloggfiler för att säkerställa en optimal drift av denna webbplats. Följande information hjälper oss att felsöka, optimera och leverera våra tjänster.

IP-adress förkortad (anonymiserad) d.v.s. servern förkortar automatiskt de två sista siffrorna i alla IP-adresser som har åtkomst till Flugradar24.eu
Datum och tid för begäran
Vilket dokument/sida som efterfrågas eller anropas
Vilken webbläsare används t ex Safari / Firefox / Chrome
Vilket operativsystem med versionsnummer används t ex Windows 10

Flugradar sparar denna data i serverloggen under en period av 90 dagar från den första åtkomsten, varefter serverloggfilerna automatiskt raderas.

c) Vem kan fortfarande komma åt dessa uppgifter?

Webbplatsens värdleverantör, som regelbundet underhåller sina servrar. Men kan också skapa säkerhetskopior för Flugradar24.eu, kan också ha tillgång till serverns loggfiler eller personlig data. Värdleverantören strävar inte efter sina egna syften med att hantera dessa uppgifter. Värdleverantören fungerar endast enligt ”instruktioner och instruktioner” från Flugradar24.eu. Detta kan till exempel vara fallet om Flugradar24.eu någon gång tar emot personuppgifter från dig, t.ex. via kontaktformuläret via e-post och på lämpligt sätt ber värdleverantören att skapa en säkerhetskopia av denna webbplats med serverloggfiler och ett e-postmeddelande brevlåda.

Notering om flygplansradar på Flugradar24.eu

Eftersom det är en ”inbäddad” flygplansradar kan du även fråga om ditt dataskydd från leverantören på Radarbox24.com och se till att vår tjänst i samband med Radarbox24 är kompatibel och säker. Skulle det ske förändringar i framtiden som bryter mot skyddet och lagligheten av ditt dataskydd, kommer vi alltid att sträva efter att erbjuda lösningar och lista dem här. Eller för att begränsa tjänsten.

”Inbäddad” betyder att Flugradar24.eu implementerar och visar innehållet från en annan sida, på sin egen sida.

 

Obligatorisk information

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Vissa databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt redan lämnade samtycke. En informell e-postavisering räcker för återkallelsen. Lagligheten av den databehandling som utfördes före återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

Som registrerad har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i händelse av brott mot dataskyddslagstiftningen. Den behöriga tillsynsmyndigheten med avseende på dataskyddsfrågor är det statliga dataskyddsombudet i den federala stat där vårt företag är baserat. Följande länk ger en lista över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller vid fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part. Den görs tillgänglig i ett maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att göras om det är tekniskt genomförbart.

Rätt till information, rättelse, blockering, radering

Du har rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, uppgifternas ursprung, deras mottagare och syftet med databehandlingen och, vid behov, rätt att när som helst rätta, blockera eller radera dessa uppgifter inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser. Du kan kontakta oss när som helst med hjälp av kontaktalternativen som anges i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll som du skickar till oss som webbplatsoperatör använder vår webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Detta innebär att data som du överför via denna webbplats inte kan läsas av tredje part. Du kan känna igen en krypterad anslutning på adressraden ”https: //” i din webbläsare och på låssymbolen i webbläsarraden.

Serverloggfiler

Webbplatsleverantören samlar in och lagrar automatiskt information som din webbläsare automatiskt överför till oss i serverloggfiler. Dessa är:

Webbläsartyp och webbläsarversion
Operativsystem som används
Tid för serverförfrågan
IP-adress (anonymiserad)

Det finns ingen sammanslagning av denna data med andra datakällor. Databehandling baseras på artikel 6 (1) (b) GDPR, som tillåter att uppgifter behandlas för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås.

Kontaktformulär

Data som överförs via kontaktformuläret, inklusive dina kontaktuppgifter, kommer att lagras för att kunna behandla din förfrågan eller för att vara tillgänglig för uppföljningsfrågor. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras utan ditt samtycke.

Behandlingen av uppgifterna som anges i kontaktformuläret sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt redan lämnade samtycke. En informell e-postavisering räcker för återkallelsen. Lagligheten av den databehandling som utfördes före återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Data som överförs via kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller det inte längre finns något behov av att lagra data. Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt lagringsperioder – förblir opåverkade.

Youtube

Vår webbplats använder plugins från YouTube för att integrera och visa videoinnehåll. Videoportalen tillhandahålls av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

När du besöker en sida med ett integrerat YouTube-plugin-program upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. Detta talar om för YouTube vilka av våra sidor du har besökt.

YouTube kan tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil om du är inloggad på ditt YouTube-konto. Du kan förhindra detta genom att logga ut i förväg.

YouTube används för att ge en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR.

Du kan hitta information om hantering av användardata i YouTubes dataskyddsdeklaration på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Småkakor

Vår webbplats använder cookies. Det här är små textfiler som din webbläsare sparar på din enhet. Cookies hjälper oss att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare.

Vissa cookies är ”sessionscookies”. Sådana cookies raderas automatiskt i slutet av din webbläsarsession. Andra cookies finns dock kvar på din enhet tills du raderar dem själv. Sådana cookies hjälper oss att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats.

Med en modern webbläsare kan du övervaka, begränsa eller förhindra inställningen av cookies. Många webbläsare kan konfigureras på ett sådant sätt att cookies raderas automatiskt när programmet stängs. Att avaktivera cookies kan begränsa funktionaliteten på vår webbplats.

Inställningen av cookies, som är nödvändiga för att utföra elektroniska kommunikationsprocesser eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. kundvagn), baseras på artikel 6 punkt 1 lit.f GDPR. Som operatör av denna webbplats har vi ett berättigat intresse av att lagra cookies för att tillhandahålla våra tjänster tekniskt felfritt och smidigt. Om andra cookies ställs in (t.ex. för analysfunktioner) kommer dessa att behandlas separat i denna dataskyddsförklaring.

Google Analytics

Vår webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av webbanalystjänsten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder ”cookies”. Det här är små textfiler som din webbläsare sparar på din enhet och som gör det möjligt att analysera webbplatsanvändning. Information som genereras av cookies om din användning av vår webbplats överförs till en Google-server och lagras där. Serverplatsen är vanligtvis USA.

Google Analytics cookies sätts på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit.f GDPR. Som operatör av denna webbplats har vi ett berättigat intresse av att analysera användarbeteende för att optimera vår webbplats och, om nödvändigt, reklam.

IP-anonymisering

Vi använder Google Analytics tillsammans med IP-anonymiseringsfunktionen. Det säkerställer att Google förkortar din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Det kan finnas undantagsfall där Google överför hela IP-adressen till en server i USA och förkortar den där. Å våra vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att skapa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs av Google Analytics slås inte samman med annan Google-data.

Browser plugin

Inställningen av cookies av din webbläsare kan förhindras. Detta kan dock begränsa vissa funktioner på vår webbplats. Du kan också förhindra insamling av data relaterade till din webbplatsanvändning inklusive din IP-adress och efterföljande behandling av Google. Du kan göra detta genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin som är tillgänglig via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot datainsamling

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in din data genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie ställs in som förhindrar att dina uppgifter registreras vid framtida besök på vår webbplats: [gadwp_useroptout html_tag = ”button”] Google Analytics opt-out [/ gadwp_useroptout]

Du kan hitta information om hur användardata hanteras av Google Analytics i Googles dataskyddsdeklaration: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderhantering

För att till fullo uppfylla de lagstadgade dataskyddskraven har vi ingått ett avtal om beställningshantering med Google.

Demografiska egenskaper i Google Analytics

Vår webbplats använder funktionen ”demografiska egenskaper” i Google Analytics. Den kan användas för att skapa rapporter som innehåller uttalanden om ålder, kön och intressen hos webbplatsbesökarna. Dessa data kommer från intressebaserad annonsering från Google samt från besöksdata från tredjepartsleverantörer. Det är inte möjligt att tilldela uppgifterna till en specifik person. Du kan avaktivera denna funktion när som helst. Du kan göra detta via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller genom att generellt förbjuda insamling av dina data av Google Analytics, som förklaras i avsnittet ”Invändning mot datainsamling”.

Amazon affiliate program

Som operatör för denna webbplats deltar vi i Amazons EU-partnerprogram. Annonser från Amazon samt länkar till Amazon finns med på våra sidor för att tjäna pengar med reklamåterbetalningar. Amazon cookies används, vilket innebär att Amazon känner igen att du har klickat på en partnerlänk på vår webbplats.

Lagringen av ”Amazon-kakor” baseras på artikel 6 lit f GDPR. Som webbplatsoperatör har vi ett berättigat intresse av detta, eftersom storleken på ersättningen för annonskostnaden endast kan fastställas med hjälp av cookies.

Detaljer om dataanvändning av Amazon finns i Amazons dataskyddsdeklaration: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=201909010&ref_=footer_privacy

Google AdSense

Vår webbplats använder Google AdSense. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense används för att integrera annonser och använder cookies. Cookies är små textfiler som din webbläsare sparar på din enhet för att analysera användningen av webbplatsen. Google AdSense använder också webbsignaler. Webbeacons är osynlig grafik som möjliggör en analys av besökarnas trafik på vår webbplats.

Information som genereras av cookies och webbsignaler överförs till Googles servrar och lagras där. Servern finns i USA. Google kan vidarebefordra denna information till avtalspartner. Google kommer dock inte att slå samman din IP-adress med annan data som lagras om dig.

Lagringen av AdSense-cookies baseras på artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR. Som webbplatsoperatör har vi ett berättigat intresse av att analysera användarbeteende för att optimera vår webbplats och vår annonsering.

Med en modern webbläsare kan du övervaka, begränsa och förhindra inställningen av cookies. Att avaktivera cookies kan begränsa funktionaliteten på vår webbplats. Genom att använda vår webbplats försäkrar du att du samtycker till behandlingen av de uppgifter som samlas in om dig av Google på det sätt som beskrivs ovan och för det ändamål som anges ovan.

Källor:

Dataskyddskonfigurator från mein-datenschutzbeauftragter.de
Flegl Rechtsanwälte GmbH

Yandex Advertising Network

Vår webbplats använder Yandex annonsnätverk. Leverantören är YANDEX LLC, 16 Lva Tolstogo St., Moskva 119021, Ryssland. Yandex Advertising Network används för att integrera annonser och ställer in cookies. Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din enhet för att analysera användningen av webbplatsen. Yandex annonsnätverk använder också webb-beacons. Web beacons är osynlig grafik som gör att vi kan analysera besökstrafik på vår webbplats. Information som genereras av cookies och webb-beacons överförs till Yandex servrar och lagras där. Servrarna är placerade i Ryska federationen. Yandex kan vidarebefordra denna information till avtalspartners. Lagringen av Yandex-cookies baseras på Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Som webbplatsoperatör har vi ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera vår webbplats och vår reklam. Med en modern webbläsare kan du övervaka, begränsa och förhindra inställningen av cookies. Avaktivering av cookies kan leda till begränsad funktionalitet på vår webbplats. Genom att använda vår webbplats samtycker du till behandlingen av data om dig av Yandex på det sätt och för de ändamål som anges ovan.

Mer information om sekretesspolicyn för Yandex Advertising Network:  https://yandex.com/legal/confidential/